Khadga Nanda Medical Research Award [खड्ग नन्द चिकित्सा अनुसन्धान अवार्ड]